Hem Signerat Fordonsbränsle Förnybara råvaror vindenergi Energieffektiva hus Gästartiklar Arkiv
 

I den nya centrala stadsdelen Kvillebäcken bygger Bostadsbolaget 200 hyresrätter. Livscykeltänkande och gröna mötesplatser är några av ledorden för den helt nya miljöprofilerade bostadsoas som skapas i detta stadsutvecklingsprojekt.
[Bostadsbolaget]

Med helhetsblick för miljöarbete

Det finns många goda exempel på att Framtidenkoncernens satsning på miljöarbete ger resultat. Sveriges
första Svanenmärkta hyresfastighet. Nästan alla hyresgäster, 98 procent, kan källsortera sitt avfall, många
med utökade sorteringsmöjligheter. Rökfria boenden. Men det är ändå totalbilden som är det viktigaste.


”Framtidenkoncernens bolag arbetar systematiskt och utifrån en helhetssyn för att minska påverkan på miljön och uppnå balans mellan miljö, människa, produktion och färdig produkt”. Så står det i årsredovisningen, och det finns inga genvägar för att få orden att bli verklighet.

Ulrika Arensberg
[Niklas S Bernstone]
– För att lyckas med klimat- och miljömål måste man arbeta ur flera perspektiv, och göra strategiskt långsiktiga val. Vi tar ansvar för att förvalta bostäder och bygga nytt så att påverkan på miljö och hälsa ska minimeras. Det finns många att ta hänsyn till i en förvaltningscykel, inte minst våra hyresgäster. Det är komplexa frågor som alla fastighetsägare arbetar med, säger Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef i Framtidenkoncernen.

 

Fortlöpande arbete

– Vi ska vara i framkant både när det gäller hållbar förvaltning och byggande. Ribban ska ligga över det som är uttalat i formella miljökrav, såväl när det gäller energieffektivitet som vid val av material och produkter. Samtidigt måste de ekonomiska ramarna hållas.

Framtidskoncernen ska bygga 750 nya bostäder årligen, att jämföra med de 70 000 som redan förvaltas.

– Miljöanpassad fastighetsförvaltning och effektiviseringsåtgärder är att betrakta som en ständigt pågående process. Idag värms endast 29 av våra 70 000 lägenheterna upp med hjälp av olja, men de ska vara noll år 2014. Koldioxidutsläppet från dessa lägenheter är lika stor som vi alla 900 anställda släpper ut i vår tjänstekörning.

Ulrika återkommer gång på gång till helhetsynen. Det är den som måste styra de åtgärder som ska sättas in. Det är bra att satsa på grön el, men minst lika centralt är att systematiskt arbeta för att minska energianvändningen. Lika viktigt som att bygga fina sopsorteringsrum är det att få de boende att använda dem.

– På så sätt kan vi också få hyresgästerna att engagera sig i miljöarbetet tillsammans med vår kunniga personal. Genom att delta i forskning och utveckling, driva pilotprojekt och sprida goda exempel kan vi också lära ännu mer av varandra, både inom koncernen och utanför.


Fakta om framtiden

• Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetskoncern och ägs av Göteborgs Stad. Här ingår moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler, Parkeringsbolaget, Störningsjouren, Scandinavium samt Rysåsen.

• Var fjärde Göteborgare bor i en bostad som ägs av bolag inom koncernen.

• Fokusområden är miljö och energi, underhåll, nyproduktion, lokaler för kommersiell och offentlig service, parkering samt socialt ansvar.
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!