Hem Signerat Fordonsbränsle Förnybara råvaror vindenergi Energieffektiva hus Gästartiklar Arkiv
 

Närheten till havet, en lång tradition inom varv och offshore, hög ingenjörskompetens samt starka och kompetenta aktörer. Västra Götaland har alla förutsättningar att bli en av Europas ledande vindkraftsregioner, menar Tomas Österlund på Västra Götalandsregionen och Jonas Cognell på Göteborg Energi.
[Anders Kämpe]

Vindkraft
- en bransch i medvind

Sverige är världens tionde största vindkraftmarknad. Bara förra året togs nästan ett vindkraftverk om dagen i drift, en knapp tredjedel av dem i Västra Götaland. Utvecklingspotentialen är stor – inte bara på land, utan även till havs där regionen har förutsättningar för att bli en av de ledande i Europa. Och vindkraft är inte bara grön energi, den kan även medföra betydande samhällsekonomiska vinster.

Vindkraft är en bransch i stark tillväxt. 449 vindkraftverk med en total effekt på 553,9 megawatt placerar nu Västra Götaland på första plats på vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län gjord av Svensk Vindenergi. Vindkraften står idag för drygt 4 procent av Sveriges totala energi­produktion och förutsättningar finns för en betydligt större del. Sedan 2007 har produktionen av vindkraft ökat med drygt 600 och utvecklingen går allt snabbare framåt. 2020 är målet att den ska ha ökat ytterligare fem gånger, till 30 TWh – det är hälften av den elmängd den svenska kärnkraften producerade 2011.

Utveckling i regionen

För att nå målen är det inte bara vindkraft på land som är intressant. Den kanske största långsiktiga potentialen finns till havs. Här har Västra Götaland en unik möjlighet att bli en av de ledande regionerna i Europa och det finns stora möjligheter för export av både kunskap och teknik, som i sin tur leder till nya arbetstillfällen och samhällsekonomiska vinster för hela regionen.

 

Goda förutsättningar

– I Västra Götaland finns unika förutsättningarna för havsbaserad vindkraft. Här finns både forskning, industriella aktörer och energibolag med stor kompetens. Vi har en tradition av offshore ända sedan varven blommade och mycket kunnande finns kvar inom skepps- och plattformskonstruktion, säger Tomas Österlund, miljöstrateg i Västra Götalandsregionen.

– Vi vet att cirka 60 procent av de företag som levererar till fordonsindustrin även levererar till vindkraftsindustrin. Nu gäller det att knyta samman forskning, samhälle och industrin så att vi med gemensamma krafter kan ligga i framkant och visa vad vi kan, säger Tomas Österlund.

Den europeiska branschorganisationen tror på lika bra utvecklingsmöjligheter för den havsbaserade vindkraften som för den landbaserade. En svensk offshoresatsning kan leda till att svenska företag utvecklar en unik kompetens inom en ny nisch, industrialisering och framtida exportintäkter. Jonas Cognell på Göteborg energi är också positivt inställd till havsbaserad vindkraft.

- Rent ekonomiskt är den bästa kalkylen för oss som kraftbolag fortfarande landbaserad vindkraft. Sverige är stort, vi är få människor och vi kan bygga bra många vindkraftverk till innan vi ens kommer i närheten i närheten av den omfattning som har byggts i till exempel Tyskland eller Danmark.

Flytta kostnaden

– Men om man ser det i ett större perspektiv tror jag att den havsbaserade vindkraften har en enorm potential, speciellt om ambitionen att bygga samman Europas kraftnät förverkligas. Då kan den svenska vinden bli en ekonomisk pump som verkligen bidrar till att föra även den internationella utvecklingen framåt.

– Ett sätt att stimulera utvecklingen av vindkraft till havs är att öppna upp för fler projektörer genom att flytta anslutningskostnaderna från projektörerna till statsägda Svenska Kraftnät som har musklerna. Om kostnaden för anslutning isolerades från projekten skulle ännu fler aktörer våga satsa och utvecklingen gå ännu snabbare framåt. I slutändan hamnar ju kostnaden ändå på elpriset oavsett vem som tar den initialt, säger Jonas Cognell.

– Tydliga politiska signaler är viktiga, instämmer Tomas Österlund. Företag måste veta vad som gäller för att våga satsa fullt ut.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!