Hem Signerat Fordonsbränsle Förnybara råvaror vindenergi Energieffektiva hus Gästartiklar Arkiv
 

Vi måste våga gå före!Sören Kviberg, miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen.
[Anders Kämpe]

Aktörer som vill satsa och vågar gå före. Det är nyckeln till en stark miljödriven näringslivsutveckling. Det bidrar till utveckling och den kommersialisering som behövs inom nya miljöteknikområden. Det är de lokala och regionala insatserna och engagemanget som är avgörande för hur framgångsrika vi blir som nation.

Under det senaste decenniet har Västra Götalandsregionen arbetat strategiskt och processinriktat tillsammans med både näringslivet och forskningen för att möta den omställning vi står inför - att göra oss oberoende av fossil energi. Regionens miljönämnd koordinerar och stöttar det målinriktade arbetet med klimatstrategin. Inriktningen är också att på bästa sätt tillvarata möjligheterna som uppstår när hänsyn tas till jordens begränsade resurser. Det är i omställningsprocessen vi anar en ny hållbar framtid, det är under den resan som företag korrigerar verksamheterna, som nya gröna verksamheter skapas och en hållbar arbetsmarknad växer fram.

 

Sverige har en fantastisk möjlighet att bidra till klimatarbetet och den framtida utvecklingen genom det som sker inom miljö- och klimatområdet i Västsverige. Att till exempel vara rikets främsta transportregion medför ett ansvar, men också möjligheter till fler gröna jobb i ett konkurrenskraftigt näringsliv. Västra Götaland är också en erkänd region inom området energieffektiva byggnader och dessutom toppar vi med våra 449 vindkraftverk med en total effekt på 553,9 megawatt, den svenska vindkraftslistan. Här finns vilja engagemang och kunskap. Spännande nätverk skapar samverkan och kunskapsutbyte mellan forskning, samhälle och företag. Detta tjänar vi alla på i form av en bättre och mer hållbar framtid.

Aktörer som vill satsa och vågar gå före är nödvändigt för att en miljödriven näringslivsutveckling ska bli verklighet. Den avgörande förutsättningen är att vi som politiker verkar för att ge dessa aktörer det stöd de förtjänar – de långsiktiga spelreglerna och det stöd som behövs för att komma över tröskeln och nå industrialiseringen av de innovativa småskaliga verksamheter som har förutsättningarna att lyckas.


I den här bilagan kan du läsa mer om några av Västra Götalandsregionens satsningar för hållbar tillväxt och utveckling i regionen.


Västra Götalandsregionen …

… är en av Sveriges två politiskt styrda regioner.

… ansvarar för att invånarna har tillgång till en bra sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland.

… arbetar för tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland – i samverkan med kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer.

… strävar efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att alltid ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet samtidigt som nya gröna jobb skapas.

… arbetar för att bryta beroendet av fossil energi till 2030 – enligt Västra Götalands klimatstrategi som antogs av Regionstyrelsen 2009.


Läs mer på www.vgregion.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!