Hem Signerat Fordonsbränsle Förnybara råvaror vindenergi Energieffektiva hus Gästartiklar Arkiv
 
Vindkraft - en bransch i medvind

Sverige är världens tionde största vindkraftmarknad. Bara förra året togs nästan ett vindkraftverk om dagen i drift, en knapp tredjedel av dem i Västra Götaland. Utvecklingspotentialen är stor – inte bara på land, utan även till havs där regionen har förutsättningar för att bli en av de ledande i Europa. Och vindkraft är inte bara grön energi, den kan även medföra betydande samhällsekonomiska vinster.
Vi måste våga gå före!

Aktörer som vill satsa och vågar gå före. Det är nyckeln till en stark miljödriven näringslivsutveckling. Det bidrar till utveckling och den kommersialisering som behövs inom nya miljöteknikområden.
Läs mer
Biogas i tanken hos fordonsindustrin

Biogas är ett viktigt alternativ för den tunga trafiken om framtidens miljömål ska uppnås. För att skapa en långsiktigt hållbar transportsektor krävs aktiv och öppen samverkan mellan aktörer i samtliga led av kedjan.
Läs mer
Dags att lyfta miljonprogrammet

En tredjedel av den svenska energianvändningen går till bostäder och lokaler. Uppvärmning står för den allra största delen. Det är inte hållbart i längden.
Läs mer
Grön kemi – för en hållbar industri

En framtid med enbart förnybara råvaror.
Kemiindustrin i Stenungsund siktar högt. Visionen heter Hållbar Kemi 2030.
Läs mer
 Annons
Med helhetsblick för miljöarbete

Det finns många goda exempel på att Framtidenkoncernens satsning på miljöarbete ger resultat. Sveriges första Svanenmärkta hyresfastighet. Nästan alla hyresgäster, 98 procent, kan källsortera sitt avfall, många med utökade sorteringsmöjligheter. Rökfria boenden. Men det är ändå totalbilden som är det viktigaste.
Läs mer
 Annons
Göteborg kraftsamlar för att bli en klimatneutral stad

Göteborg ska bli en klimatneutral stad. 2050 ska göteborgarna inte ta större klimatutrymme än vad som är rättvist på vårt klot. Alla måste delta och metoderna är många – mer vegetariskt och enbart ekologiskt kött i skola och omsorg, kraftfull satsning på kollektivtrafik och cyklister, smarta energilösningar.
Läs mer